Kategoriler
 
Eser Adı MODERN SANAT VE YENİ TİPOGRAFİ   2. BASKI
Yazar / Yazarlar Emre Becer
Çeviren
ISBN 978-975-298-335-9
Sayfa Sayısı 304
Boyut 165 x 235
Fiyat 48,00 TL
 
Kübizmin ateşlediği ve modern sanat ve tasarım akımlarının geliştirdiği geometrik soyutlama anlayışı içinde en radikal değişimlerden birisi de grafik tasarım ve tipografi alanında yaşandı. İtalya, Rusya, Almanya ve Hollanda'da ortaya çıkan, sanatsal ve politik görüşleri birbirleriyle çelişen, hatta karşıt yapıda olan Fütürizm, Dadacılık, De Stijl, Bauhaus, Süprematizm ve konstrüktivizm gibi akım ve okullar ile bağımsız sanatçı ve tasarımcılar, gerek kuram, gerekse uygulama alanında hayata geçirdikleri çalışmalarla tipografik tasarımın hem yaratıcı ve deneysel yönde, hem de anlam ve iletişime dayalı olarak biçimlenmesine en önemli katkıyı yapmıştır. Yeni Tipografi düşüncesi bu farklı yaklaşımların bir araya getirdiği zengin deneyimler içinde ortaya çıktı. Tipografi alanında geçerliliklerini günümüzde de sürdüren ilke ve uygulamaları kavrayabilmek ve tipografiyi yaratıcı ve iletişime yönelik bir alan olarak kullanabilmek için, modernist öncülerin 20. yüzyıl başlarındaki edebi ve sanatsal deneylerinin arkasında yatan felsefi düşünceleri iyi öğrenmek gerekir. Modern tipografinin önemli yapıtlarının renkli ve siyah-beyaz örnekleriyle desteklenen bu çalışmada, yayınladıkları kitap, dergi, manifesto ve makalelerle Yeni Tipografi düşüncesini kuramlaştırıp görselleştiren öncü sanatçılar kendi söz ve yazılarıyla ele alınıp incelenmektedir.
 
modernsanatb.jpg

EMRE BECER

1957 yılında Ankara'da doğdu. İstanbul devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Grafik Sanatlar Bölümü'nden 1980'de mezun oldu. 1981-1983 yılları arasında Avusturya'da bir reklam ajansında sanat yönetmeni olarak çalıştı. 1983'te yurda dönerek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı ve aynı kurumda lisansüstü öğrenimini tamamladı. 1987-2005 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Becer, halen Marmara Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde lisans ve lisansüstü düzeyde grafik tasarım ve tipografi dersleri vermektedir.
1977 yılından başlayarak yurtiçi ve yurtdışında çeşitli karma sergilere katılan sanatçı, dokuz kişisel sergi gerçekleştirmiş; afiş, karikatür ve pul tasarımı yarışmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde birçok ödül kazanmıştır. Sanat eğitimi, yaratıcılık, grafik tasarım ve tipografi alanlarında yayınladığı makale ve bildirilerinin yanı sıra 1997'de Dost Kitabevi yayınları tarafından yayımlanan İletişim ve Grafik Tasarım adlı kitabı 2006 yılında beşinci baskısını yapmıştır.


İçindekiler

Önsöz
Giriş

1. Modern Sanat Akımları ve Yeni Tipografi
Modernizmin Öncüleri
Bir Modern Sanat Pratiği Olarak Tipografi
Yeni Tipografi Hareketi
20. Yüzyılda Tipografik Rönesans

2. Fütürist Şiir: Tipografide Devrim
Marinetti ve İtalyan Fütürizmi
Fütürist Manifesto ve Edebiyat Kuramları
Fütürist Tipografi ve Sanat Düzeni
Rusya ve Fransa'da Fütürist Tipografi

3. Dadacı Tipografide Fonetik oyun ve İroni
Tzara'nın Ticari Dil Normlarına Saldırısı
Schwitters ve Merz Dergisi
Hausmann'ın Optofonetik Şiir Anlayışı

4. Konstrüktivist Tipografi
Rus Sanatında Deneysel Modernizm
Sanatta Geometri: Malevich'in "Siyah Kare"si
Yeni Tipografinin Gerçek Şairi: El Lissitzky
Rodchenko ve Grafik Propaganda

5. De Stijl'in Yalın Form Geometrisi
Bir Modern Sanat Öncüsü: Van Doesburg
De Stijl: Nesnel ve Evrensel Sanat
Yeni Tasarım Sanatının Temel Kavramları

6. Bauhaus: Yeni Tipografide Evrensel Minimalizm
Tasarım Eğitiminde Bauhaus Felsefesi
Moholy-Nagy: Tipgrafide Endüstriyel Modernizm
Bayer'in Rasyonel Tipografi Anlayışı

7. Yeni Tipografinin Bağımsız Öncüleri
Werkman: Tipografide Deney ve Rastlantı
Zwart ve Schuitema: Yeni Tipografi Reklam Sektöründe
Berlewi'nin Mekanik Soyutlamaları

8. Asimetrik Tipografi Kuramı
Bir Modern Tipografi Kuramcısı: Tschichold
Yeni Tipografi Üzerine Makale ve Kitaplar
Modern Tasarımcının El Kitabı

9. Duraklama, Katılaşma ve Tepki Dönemi
İsviçre Tipografisi
Modernizm Sonrası Gelişmeler ve Dijital Tipografi
Ödünç Alma, Evcilleştirme ve İçeriksizleştirme Süreci

Sonsöz
Notlar
Kaynakça
Dizin

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET