Kategoriler
 
Eser Adı EŞİTLİK   2. BASKI
Yazar / Yazarlar Bryan Turner
Çeviren Bahadır Sina Şener
ISBN 978-975-7501-08-5
Sayfa Sayısı 144
Boyut 135 x 210
Fiyat 11,11 TL
 
Bryan Turner, günümüzde giderek artan eşitlik özlemi ile eşitsizliğin varlığını tüm yoğunluğuyla sürdürmesi arasındaki gerilimden hareket ederek, eşitlik kavramına yönelik sosyoloji kuramlarını gözden geçiriyor. Bunu yaparken de, yanlızca kuramsal tartışmalarla yetinmeyerek, eşitliği sağlamayı amaçlayan somut girişimleri de inceliyor
 
esitlikk.jpg
BRYAN TURNER

Bryan Turner, Güney Avustralya’da, Flinders Üniversitesi’nde toplumbilim profesörüdür. Daha önce Aberdeen Üniversitesi Toplumbilim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Yayınları arasında şu kitaplar bulunmaktadır: The Dominant Ideology Thesis (N. Abercrombie ve S. Hill ile birlikte), Citizenship and Capitalism, Religion and Social Theory ve The Body and Society.


İçindekiler

Yayına Hazırlayanın Önsözü
Önsöz

1- Eşitliğin ve Eşitsizliğin Kökenleri
- Giriş
- Eşitlik ve Yurttaşlık
- Eşitlik ve Devrim
- Eşitsizlik ve Direniş
- Kapitalizmin Çelişkileri
- Eşitsizliğin Kaynakları

2- Eşitlik Tipleri
- Eşitliğin Tanımlanması
- Eşitliğe Karşı Savlar
- İşlevselci Tabaklaşma Kuramı
- Eşitlik ve Adalet
- Eğitimde Eşitlik
- Siyasal Radikallik ve Eşitlik
- Özet

3- Toplumsal Tabakalaşma
- Marx, Sınıf ve Eşitlik
- Weber, Güç ve Eşitsizlik
- Yoksulluk
- Sosyal Demokrasi
- Refah Kapitalizminin Parametreleri
- Eşitsizlik ve Ayrıcalık

4- Eşitsizlik İdeolojileri
- Din ve Eşitsizlik
- Doğal Eşitsizlik
- Ekonomi Politik
- Bireycilik
- İdeoloji
- Adaletsizlik Duygusu

5- Eşitlik Deneyimleri
- Ütopik Toplumsal Hareketler
- Kibbutz Deneyimi
- Köylü Devrimleri
- Devlet Sosyalizminde Tabakalaşma
- Değerlendirme

6- Eşitliğe Doğru
- Eşitlikçilik
- Eşitliğin Önkoşulları
- Eşitlikçi İnançlar
- Eşitlik Akımı
- Sonuç

Kaynaklar Üzerine
Dizin

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET