Kategoriler
 
Eser Adı TARİHSEL VE KURAMSAL AÇIDAN ÇEVİRİ EDİMİ  
Yazar / Yazarlar Faruk Yücel
Çeviren
ISBN 978-975-298-289-5
Sayfa Sayısı 260
Boyut 135 x 210
Fiyat 5,00 TL
 
Dil olgusunun insan varoluşunu kuşatması gerçeğini çıkış noktası yapan bu kapsamlı kitap, çeviri edimini de sosyokültürel bir varlık olarak insanın kendisine "yabancı" bir dili yaratabilme gereksinimiyle açıklmaya çalışıyor. Bir mutlak yabancılaşma üzerine kurulu bu yaşamsal gereksinimin kökenini, Herder, Schiller, Goethe, Benjamin, Derrida, Steiner, Klöpfer'in dışında birçok yazar ve düşünür simgesel anlamda dillerin birbirinden ayrıldığı Babil Kulesi'nin yapımıyla ilişkilendirir. "Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi"nde Faruk Yücel, insanlık tarihi kadar eski olan bu edimin kuramsal gelişimini, Antik dönemden başlayarak yirminci yüzyılda Çeviribilimin doğuşuna dek titiz bir şekilde incelemekle kalmıyor, çeviride çeviride kullanılan kavramları kalıplaşmış anlamlarının dışında eleştirel bir gözle okuyarak Çeviribilimine yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor.
 
CeviriEdimi.jpg
FARUK YÜCEL

1966'da Avanos'ta doğdu. 1970-1984 yılları arasında Almanya'da yaşadı. 1986'da Hacettepe Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimi gördü. 1991'de Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve Edebiyatı kürsüsünde yüksek lisansın ardından 1994'te aynı alanda doktora eğitimine devam etti. 1991'de Ankara Üniversitesi TÖMER'de Almanca okutmanı olarak çalıştı. 1992'de İzmir TÖMER'in şubelerinde okutmanlığın yanı sıra farklı düzeylerde yöneticilik yaptı. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nde öğretim üyesi ve 2002'den itibaren Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çeviribilim, çeviri tarihi, yazınsal çeviri, karşılaştırmalı yazın, modern Alman yazını alanlarında farklı dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır.


İçindekiler

Teşekkür
Giriş

1. Antik Dönemde Çeviri Edimi
2. İnancın Gölgesinde Çevirinin Sadıklaştırılması
3. Aydınlanma Döneminde Çeviri Edimi
4. Romantik Dönemde Çeviri Edimi
5. Yirminci Yüzyılda Çeviribilimin Doğuşu
6. Çeviride Dilden Kültüre Geçiş

Sonuç
Notlar
Kaynakça

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET