Kategoriler
 
Eser Adı MODERN DÜŞÜNCENİN DOĞUŞU   7. BASKI
Yazar / Yazarlar Cemal Bali Akal
Çeviren
ISBN 978-975-7501-07-7
Sayfa Sayısı 381
Boyut 13,5 x 21 cm
Fiyat 35,00 TL
 
Dünyayı bir anda “eski” ve yeni olarak ikiye bölen tarih, Amerika'nın İspanya Krallığı tarafından fethi: 1492. Oysa Avrupa için yeni bir dünyanın keşfi, sadece coğrafi değildir. Dinsel, hukuksal, siyasi, tüm düşünsel alanlarda hızlı yeni yapılanmalara gidilecektir.
 
ModernDusunceninDogusu_b.jpg
CEMAL BALİ AKAL(1949)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir. Modern Düşüncenin Doğuşu’ndan önce yazdığı Sivil Toplumun Tanrısı (1990), Yasa ve Kılıç (1991) ve Siyasi İktidarın Cinsiyeti (1994) isimli kitaplarını, eklerle, İktidarın Üç Yüzü’nde (Dost Kitabevi Yayınları, 1998) bir araya getirdi. Devlet Kuramı (Dost Kitabevi Yayınları, 2000) adlı bir de derlemesi vardır.


İçindekiler

Giriş

I.Uluslararası Hukuku Düşünmek
1. Altın Çağ’ın Başlangıcı: 1492
2. Salamancalı Sokrates
3. Yenilenen Tommasoculuk
4. Fetih Sorunu
5. Siyasi İktidar Düşüncesi
6. İnsanlar ve Hıristiyan Olmayanlar
7. Endülüs’ün Görkemi
8. Yerlilerin Günahı
9. Fethi Doğrulamayan Diğer Gerekçeler
10. İnsan Hakları ve Respublica
11. Uluslarüstü Ortak Yazar
12. Haklı Savaş
13. İletişim Hakkı
14. Fethi Doğrulayan İkincil Nedenler
15. Ne Papa Ne De İmparator
16. Yerellikten Küreselliğe
17. Yeni Dünya’nın Yoksulları
18. Meksika Felsefenin Babası
19. Vitoria’nın Modern İzleyicileri

II.İnsan Haklarını Düşünmek
1. Yerlilerin Hakları
2. Gerçekleşen Ütopya
3. Kaybolan Cennet ve İyi Vahşi
4. Anti-Feodal Siyaset Felsefesi
5. Kıyamet ve Paranoya
6. Özgürlük ve Kölelik
7. Kozmik Irk
8. Valladolid Tartışmaları
9. Encomienda ya da Yeni Dünya Feodalizmi
10. Kentleşme ve Sivilleşme Savaşı
11. Radikal Yerli Ulusçuluğu
12. Bir Kıtanın Yokoluşu
13. Altın, Paye, İncil
14. Yaratılan Kıta
15. Geçmişi Hatırlatmak
16. Antropolojinin Doğuşu
17. Kültürü Kurtarmak
18. Yerlilik’e Saygı
19. İnka İmparatorluğu’nun Büyüklüğü ve Çöküşü
20. Öteki Olmak

III.Devleti Düşünmek
1. Barış, İnsan Haysiyeti ve Yoksulluk
2. Sosyal Adalet
3. Türkiye Yolcuları
4. Skolastik Anlayışın Yıkılışı
5. Ulusal Barış
6. Tabiatın Modern Anlamı
7. Zorbanın Ölümü
8. Devleti Düşünmek
9. Sosyal Sözleşme
10. Direnme Hakkı
11. Kiliseye Karşı Devlet
12. Evrensel Düzenin Parçalanışı
13. Tabii Hukuk/Uluslararası Hukuk Ayrımı
14. Yasa ve İradecilik
15. Egemenlik
16. Suárezcilik
17. Modern Karamsarlık
18. İspanya’nın Nitezschesi

Sonuç
Ekler
1. Amerika’yı Yeniden Keşfetmek
2. Enrique, Juana ve Carlos
3. Aztekler’in Hızlı Yükselişi ve Çok Hızlı Çöküşü
4. Birú’ya On Üç Kişi
5. Atahualpa Fatihlere İhanet Ediyor!
6. İnka Laneti
7. Tanrının Gazabı
8. La Pizpita’yla Catalina’nın Ortak Kaderi
9. Melezleşen Direniş

Tarihler
Haritalar
Kaynakça
Dizin

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET