Kategoriler
Yeni Keşfedilen Yerliler Üstüne İlk Relectio; Francisco de Vitoria
Türkçesi: Ali Dokuzlu

Vitoria’nın gönderme yaptığı De divinis nominibus’un ve Yunanca başka mistik teoloji incelemelerinin yazarı olarak ünlenen kişi (Dionysius Areopagita?) muhtemelen 500’lü yıllarda yaşamış Suriyeli bir rahiptir. Yeni-platonculuğun, özellikle de İskenderiye Teoloji Okulu’nun etkisindeki yazarın, Yeni-Ahit’e göre Atina’da Areopagus tepesinde Paulus’un vaazını dinleyerek Hıristiyanlığı seçen ve ilk Atina piskoposu diye anılan bir filozof (Dionysius) olduğu sanılmıştır. Buna da eserlerinde Paulus zamanında yaşadığını iddia eden Suriyeli rahip yol açmıştır. XV. yüzyılda Nicolaus Cusanus, XVI. yüzyılda Erasmus ve Luther bu konudaki kuşkularını dile getirirler. XIX. yüzyılda ise De divinis nominibus’un neredeyse bütünüyle yeni-platoncu Proclus’un De malorum subsistentia’sından aktarıldığı, dolayısıyla V. yüzyıl öncesinde yazılamayacağı kanıtlanınca, yazarın da Atinalı Dionysius olamayacağı anlaşılır. Adı artık Sahte-Dionysius Areopagita’dır.

Kafa karışıklığını artıran bir başka husus, Saint-Denis rahibi Hilduin’in 835’te yazdığı Passio sancti Dionysii’de III. yüzyılda şehit edilen ilk Paris (o zamanki adıyla Lutèce) piskoposu Saint-Denis’nin Dionysius Areopagita olduğunu iddia etmesi ve bu efsanenin de uzun süre etkili olmasıdır. Dionysius’un adını Aristoteles’le birlikte anan Vitoria, ikinci efsaneye itibar etmiyor gibi görünse de Sahte-Dionysius’u Yunanlı bir filozof sanmayı sürdürmüş olabilir.

 


 
Web Tasarım: AdaNET