Kategoriler
 
Eser Adı MAX WEBER  
Yazar / Yazarlar Laurent Fleury
Çeviren Işık Ergüden
ISBN 978-975-298-398-4
Sayfa Sayısı 127
Boyut 115 x 165
Fiyat 12,00 TL
 
Durkheim ve Simmel'in ardından Max Weber'in 1920 yılındaki ölümü, öncü toplumbilimciler kuşağının son halkasının da yittiği anlamını taşıyordu. Modern toplum bilimin ve modernitenin kurucuları arasında sayılan Weber, bilhassa sanayi devrimiyle belirlenen can alıcı önemdeki tarihsel bir kopuşun orta yerinde düşüncesinin temel dayanaklarını geliştirdi. Weber'in düşünce dünyasındaki tekilliğinin özgül yanlarını öne çıkaran bu çalışma, Weber felsefesinin doğurduğu teorik ve ampirik sonuçları, metodolojik inceleme biçimlerini, farklı disiplinler bağlamındaki iç içe geçişleri dikkatli ve çözümleyici bir bakışla süzüyor.
Kültür Kitaplığı: 88; Toplumbilim: 7
 
088-Max-Weber-Crv.jpg

LAURENT FLEURY

Siyaset bilimleri alanında doktor olan Laurent Fleury, aynı zamanda toplumbilim dersleri vermektedir.


İçindekiler


Kullanılan Kısaltmalar ve Belirtilen Baskılar
Giriş - Modern Dünya Karşısında Bir Entelektüel

I. Bölüm - Eylemin Sosyolojik Kavranışı
II. Bölüm - Modern İktisat ve Rasyonellik
III. Bölüm - Dinler ve Toplumsal Örgütlenme
IV. Bölüm - Politik Tahakküm ve Politik Eylem

Sonuç - Sosyolojik Geleneklerin Kurucusu
Kaynakça
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET