Kategoriler
 
Eser Adı REFAH DEVLETİNİN KRİZİ  
Yazar / Yazarlar Pierre Rosanvallon
Çeviren Burcu Şahinli
ISBN 978-975-298-106-2
Sayfa Sayısı 159
Boyut 135 x 210
Fiyat 18,00 TL
 
“Yaklaşık yüz yıldır, eyalet devletin yapısı, sanayileşmiş ülkelerdeki toplumsal gelişimin doğal ufkunu oluşturdu. Bugünse eski görkeminden uzak. Öncelikle çok masraflı; dahası, kaçınılmaz biçimde, gün geçtikçe daha opak ve bürokratik bir makineye dönüşüyor. Onu belirleyen dayanışma ve üleşim esasları eskisi kadar berrak değil. Eyalet devletin bunalımı, iktisadi olmaktan çok kültürel ve ahlaki.” Rosanvallon, batıdaki devletçi oluşumun yetkeci ve biçimsel yapısını utkucu kalıplardan uzak ve nesnel bir bakışla çözümlüyor.
 
RefahKapcrv.jpg
PIERRE ROSANVALLON

1948'de doğdu. Halen Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'de (Sosyal Bilimler Araştırmaları Yüksek Okulu) çalışmalar yönetmektedir. Araştırmaların konusu, siyasal ve toplumsal düşünceler tarihi (Le Libéralisme économique[Ekonomik Libaeralizm]; Le Moment Guizot[Guizot Zamanı]; L'Etat en France de 1789 a nos jours[1789'dan Günümüze Fransız Devleti]) ve çağdaş toplum çözümlemeleridir ( Age de l'autogestion[Özyönetim Çağı]; Misére de l'économie[Ekonominin Sefaleti]; La République du centre[Merkezi Cumhuriyet,F. Furet ve J. Juillard'la birlikte]; La Question syndicale[Sendika Sorunu]).


İçindekiler

Giriş

A. Refah Devletinin Krizi
1. Refah Devletinin Krizinden Söz Edilebilir mi?
2. Refah Devletinin Düşünsel Temelleri Sarsılıyor
3. Amaçlar Hakkındaki Kuşku
4. Mekanik Dayanışmanın Sınırları
5. Keynesçi Denklemin Değişimi

B. Refah Devleti Eleştirisinden Devletsiz Toplum Kuramına Liberalizm
1. Liberalizmin Dönüşü
2. Bulunmaz Asgari Devlet
3. Yok-Devlet'in Ekonomi Kuramı
4. Yeniden Dağıtıcı Devlete Karşı Dağıtıcı Adalet
5. Toplumsal Olanın Yadsınması

C. Refah Devleti ve Dayanışma Toplumu
1. Özelleştirme/Devletleştirme Alternatifinden Sıyrılmak
2. Devlet Talebinin Azaltılması
3. Dayanışmayı Topluma Yeniden Benimsetmek
4. Toplumsal Şeffaflığın Artırılması
5. Sosyal Demokrasi Sonrası Alan

Ekler
1. Tarihsel Referanslar
2. Kurumsal Tartışma Konuları
3. Zorunlu Kesintilere Dair Veriler
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET