Kategoriler
 
Eser Adı KURBAN VE EGEMENLİK  
Yazar / Yazarlar Gilberto Sacerdoti
Çeviren Zuhal Yılmaz
ISBN 978-975-298-267-0
Sayfa Sayısı 384
Boyut 135 x 210
Fiyat 8,33 TL
 
- Shakespeare'den Bruno'ya Avrupa'da Teoloji ve Siyaset - Shakespeare'in bir oyununda geçen av sahnesinden yola çıkan Sacerdoti, Antik dönem felsefesini Batı'ya taşıyan Farabi, İbn Rüşd, İbn Meymun gibi kaynaklara dayanarak, Dante, Machiavelli, Bruno, Spinoza ve Hobbes'daki din ile iktidar ilişkilerinin ele alınışını sergiliyor. Oyunun çözümlenen sahnesinde Kraliçe Elisabeth av sırasında bir geyiği kurban ederek Papa'nın temsil ettiği kurban sunucusu rolünü ele geçirir. Dünyevi egemenliğinin ruhani egemenlikten bağımsız olarak elde edilişini gösteren bu sahnenin altında Antikçağ'dan beri süregelen temel bir tartışma yer alır: dünyevi egemenliğin uygulanışında dinin ve felsefenin ilişkileri. Düşüncenin temeli dinin felsefeye bir araç olması gerektiği görüşünde birleşen filozoflara dayanır. Bruno'nun önerdiği yönetim modelini Elisabeth bir av sahnesiyle gerçekleştirir. Av eğretilemesi dinden bağımsız bir egemenlik modelini anlatır. Aynı tarihlerde Katolikliğe geçen IV. Henri'nin yönetimi, Elisabeth yönetimi ile bir tek ortak noktaya sahiptir: dini devletin yönetimi uğruna kullanılabilir bir konuma yerleştirmek. Sacerdoti güncelliğini koruyan laiklik tartışmalarına açıklık getirecek kaynakları Batı kültüründe din-siyaset ilişkisinin oluşumunu incelemek üzere ele alıyor. Kurmacadan aldığı bir ayrıntıyı açıklayarak, aynı zamanda hiç bitmeyen tartışmalarla dolu gerçekliği aydınlatıyor.
 
KurbanKapakCrv.jpg
GILBERTO SACERDOTI

1952 yılında Padova'da doğmuş olan Sacerdoti, yaşamını Venedik ile Roma III Üniversitesi, Edebiyat ve Felsefe Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı dersleri verdiği Roma'da geçirmektedir.1978 yılında Pratiche Yayınevi'nde yayımladığı Fabbrica minima minore (Ufacık tefecik fabrika) adlı şiir seçkisiyle Mondello ödülünü almış, yine bir şiir kitabı olan ve 1988 yılında Guanda Yayınevi'nin yayımladığı Il fuoco, la paglia (Ateş,saman) ile Viareggio ödülü finalistleri arasına girmiştir. Henry James, W. H. Auden ve Shakespeare'den çeviriler yapmıştır. Çalışmalarını öncelikle XVI. ve XVII. yüzyıllar üzerinde yoğunlaştıran Sacerdoti, ayrıca Shakespeare ve Giordano Bruno hakkında derin araştırmalar gerçekleştirmiştir. Eleştiri alanında yapmış olduğu çalışmalardan bazıları şunlardır: Nuovo cielo, nouva terra. La rivelazione copernicana di Antonio e Cleopatra (Yeni gökyüzü, yeni yeryüzü. Antonius ve Cleopatra'nın Kopernikçi görüsü), Mulino, Bologna, 1999. "Cosa significa questo? Sopra uno strano trucco shakespeariano in Antonio e Cleopatra" (Bu ne anlama geliyor? Antonius ve Cleopatra'daki garip bir Shakespeare hilesi üzerine), Intersezioni, yıl:XII, sayı:1, Nisan 1992, s.35-62. " Tre re. Erode di Giudea e un bambino" (Üç kral. Yahudalı Herodes ve bir çocuk), Intersezioni, yıl XIV, sayı 2, Ağustos 1994, s.171-209. "Caccia al cervo e potestas ecclesiastica in Pene d'amore perdute" (Aşkın Boşa Giden Emeği'nde geyik avı ve kilise güçleri), Intersezioni, yıl: XVII, sayı:2, Ağustos 1997, s. 229-249. Sacerdoti ayrıca, 2001 yılında Einaudi Yayınevi'nde Vendo vento (Rüzgar satıyorum) adlı kitabı yayımlamıştır. 2002 yılında yayımlanan Sacrificio e sovranita (Kurban ve Egemenlik) ile 2003 yılında Viareggio Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.


İçindekiler

Yayına Hazırlayanın Önsözü

1. Navarre, Henri de Navarre ve Din Savaşları
2. Paris Bir Ayine Değerse, Lonra da Bir Söyleve Değer
3. Saçmalıklar, Silenos'lar, Hazineler
4. Geyiklerin Öldürülüşü ve Zamanlara Uygun Sapkınlıklar
5. Kasaplık ve Din: Erasmus, Calvin, Bruno
6. Egemenlik ve Kurban
7. Din Karşıtı, Gülünesi Bir Rahipler Sınıfı
8. Dünyevi Monarşi Bilinci Bilinmesi Gerekli Diğer Gizli ve Yaralı
Hakikatler Arasında En Yararlı ve En Derinlerde Gizli Olanlar
9. "Regnum Christianum"un Örneği Olarak İsrail Krallığı: Siyasi
Augustinusçuluktan Tanrı'nın Yine Tanrı İzniyle Saf Dışı Bırakılışına
10. Aquino'lu Aziz Tommaso ve
Aziz Roberto Bellarminus'un Politik Tommasoculuğu
11. İbn Rüşdcülük
12. Bruno, Orion ve "Dünya Cumhuriyeti İçin Gerekli Şeyler"
13. Avcı Orion'un Av Partisi
14. Bruno'nun Krallık Avı ve Bodin'in Vatan Ritleri
15. "Çok Kutsal Saçmalıklar"
16. İbn Meymun ve " Devletin En Yüce Hakkı" Olarak Musa Kurbanı
17. Bodin, Venedik, ve "Yüce Şeylerin Saklı Gizemleri":
"Robin Moyse"nin "Talattuf"u ve Paolo Sarpi'nin "Piaculum"ları
18. Guida dei Perplessi'nin Yakılışı
19. "Saçmalıklar" ve "Temsiller": Pomponazzi ile İbn Rüşd
20. Bruno, İngiltere ve Felsefenin Özgür İmparatorluğu

İsim Dizini

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET