Kategoriler
 
Eser Adı SOSYOLOJİK YÖNTEMİN KURALLARI   4. BASKI
Yazar / Yazarlar Emile Durkheim
Çeviren Cemal Bâli Akal
ISBN 978-975-298-412-7
Sayfa Sayısı 133
Boyut 135 x 210
Fiyat 15,00 TL
 
Emile Durkheim, sosyolojinin kurucusu olduğu kadar, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Louis Dumont, Pierre Bourdieu gibi adlarla gelişen bir antropolojik geleneğin kaynağındaki düşünürdür. Yapısalcılığın da son aşamada Durkheim düşüncesiyle bağları vardır. O, tabii hukukçu her türlü çözümlemeyi radikal biçimde reddeden pozitivist ve determinist yaklaşımıyla, yaygın bir yelpaze içinde, bazı siyaset bilimcileri ve hukukçuları da belirlemiştir. Léon Duguit, Durkheim yöntemini bütünüyle benimseyerek, Hans Kelsen'in hukuki pozitivizmine alternatif sayılacak bir sosyolojik pozitivizmin yaratıcısı olmuştur. Sosyolojik Yöntemin Kuralları, günümüzde, artık yalnızca sınırlı anlam taşıyabilecek bir "Pozitivizm" okulunu değil, ama genelde düalizm ve idealizm karşıtlığı olan gerçekçi bir pozitivist bakışı kavramak için okunabilecek kitapların en önemlilerinden biridir.
 
SYK-4baski_b.jpg
EMILE DURKHEIM (1858-1917)

Fransız sosyolog. Felsefe öğrenimi gördükten sonra Sorbonne Üniversitesi'nde pedagoji profesörü oldu. Toplumdaki ahlak değerlerinin somut sosyolojik olgular olarak ele alınmasını öneren kuramıyla bu alanda bir çığır açtı. Sosyolojinin antropolojiyle, felsefeyle, hatta dinler tarihiyle arasındaki bağıntıları gözeten bir araştırma alanı halini almasına katkıda bulundu. İlkellerin törelerinden modern yaşamı düzenleyen törel yasalara kadar geniş bir çerçevede ürün verdi. Başlıca yapıtları arasında De la division du travail social (1893), Le Suicide (1897) ve Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912) sayılabilir.


İçindekiler


Birinci Baskıya Önsöz
İkinci Baskıya Önsöz

Giriş
1. Toplumsal Bir Olgu Nedir?
2. Toplumsal Olguların Gözlemlenmesine İlişkin Kurallar
3. Normal Olanla Patolojik Olanın Ayırdedilmesine İlişkin Kurallar
4. Toplumsal Tiplerin Oluşturulmasına İlişkin Kurallar
5. Toplumsal Olguların Açıklanmasına İlişkin Kurallar
6. Kanıtlamaya İlişkin Kurallar

Sonuç
 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET