Kategoriler
 
Eser Adı FRANSA VE ALMANYA'DA VATANDAŞLIK VE ULUS RUHU  
Yazar / Yazarlar Roger Brubaker
Çeviren Vahide Pekel
ISBN 978-975-298-408-0
Sayfa Sayısı 304
Boyut 135 x 210
Fiyat 27,00 TL
 
Fransa ve Almanya merkezli vatandaşlık tanımları hem öğretici hem de bu ülkelerde göçmen olarak yaşayan milyonlarca insan için belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Fransız mahreçli vatandaşlık tanımı toprak ve yurt bağlamında bir vurguya sahipken, Alman kökenli vatandaşlık tanımının kan bağına dayandığı görülmektedir. Ulusal kimliklerden ulus-devlet kavrayışı üzerindeki ayrımlara kadar birçok değişkeni çözümleyen Brubaker, bu yapıtıyla konu hakkında şimdiye dek geliştirilmiş en kapsamlı analizlerden birine imza atıyor. Hem anayasal hem de kültürel çerçevenin iç içe irdelendiği bu çalışma, bu iki farklı model üzerinden modern devlet anlayışının ayrıntılarıyla çözümlendiği kapsamlı ve doyurucu bir soruşturmaya bağlanıyor.
 
Fransa-Almanya-Crv.jpg
ROGERS BRUBAKER

California Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Brubaker, vatandaşlık, göç, göçmenlerin sorunları, ulusalcılık ve etnisite üzerine kaleme aldığı makale ve kitaplarla tanınıyor. Bir süre Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, Weber ve Bourdieu gibi sosyologların İngilizce konuşulan dünyada yoğun biçimde tartışılmasına katkıda bulunmuştur. 2009 yılı içinde Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi'ne seçilen Brubaker'ın diğer eserleri arasında Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe (1996) ve Etnicity without Groups (2004) sayılabilir.


İçindekiler


Önsöz

Giriş: Fransa ve Almanya'da Ulusallık Gelenekleri
Devletleşme Süreci ve Ulusallığın Coğrafyası
Devrimle Gelen Billurlaşma
Almanya'da Romantizm ve Reform
Ondokuzuncu Yüzyılda Ulusallık ve Ulusçuluk
Ulusallık Anlayışları ve Vatandaşlık Tanımları

              I
VATANDAŞLIK KURUMU

1. Toplumsal Kapanma Olarak Vatandaşlık
Ülkesel Devlet ve Kapanma
Ulus-Devlet ve Kapanma
İçeriden ve Dışarıdan Olanlar
Vatandaşlığa Erişim

2. Fransız Devrimi ve Ulusal Vatandaşlığın İcadı
Ancien Régime'de Devlet-Üyeliği
Fransız Devrimi: Dört Açıdan Vatandaşlığın İcadına Bakış

3. Almanya'da Devlet, Devlet Sistemi ve Vatandaşlık
Standestaat'dan Ülkesel Devlete: Dahili Sınırların Aşılması
Göç ve Üyelik: Dış Sınırların Tanımlanması

                                        II
VATANDAŞ TOPLULUĞUNUN TANIMLANIŞI: AİDİYET SINIRLARI

4. Fransa ve Almanya'da Vatandaşlık ve Vatandaşlığa Alma
Vatandaşlığa Alma Modelleri ve Vatandaşlık Tanımları

5. Göçmenlerin Vatandaşa Dönüştürülmesi: Ondokuzuncu
Yüzyıl Sonu Fransası'nda Jus Soli İlkesinin Billurlaşması
Devrimci ve Napolyoncu Dönemlerin Mirası
Yüzyılın Ortalarındaki Reformlar
Jus Soli mi, yoksa Jus Sanguinis mi?
Ulusallığın Etnikleştirmeye Başlaması
Demografik ve Askeri Çıkarlar
Cumhuriyetçilik ve Fransızların Özellikleri
Fransız Vatandaşlık Politikasındaki Süreklilikler

6. Soy Cemaati Olarak Vatandaş Topluluğu: Wilhelm Dönemi
Almanyası'nda Vatandaşlığın Ulusallaşması
Dış Göç ve Vatandaşlık Politikaları: Yurt dışında Almanlığın Muhafazası
Göç ve Vatandaşlık Politikaları: Ülke İçinde Alman Varlığının Muhafazası

7. "Etre Français, Cela se Mérite": 1980'lerde Fransa'daki
Göçmenlik ve Vatandaşlık Politikaları
Cezayirli İkinci Kuşak Göçmenler:
Kendi İradelerine Rağmen mi Vatandaşlar?
Ulusçu Bir Vatandaşlık Politikasının Yükselişi
Dışlamadan Geri Adım

8. Alman Vatandaşlık Politikasındaki Süreklilikler
Volksgemeinschaft Olarak Vatandaş Topluluğu: Nazi Dönemi
Tek Ulus, Tek Vatandaşlık:
Vatandaşlığın Savaş Sonrasında Yeniden Yapılandırılması
Gastarbeiter: Misafirlikten Yerleşimciliğe
Göçmenlikten Vatandaşlığa?

Sonuç
Notlar
Kaynakça
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET