Kategoriler
 
Eser Adı POLİTİK PSİKOLOJİ   4. BASKI
Yazar / Yazarlar Abdülkadir Çevik
Çeviren
ISBN 978-975-298-327-4
Sayfa Sayısı 144
Boyut 135 x 210
Fiyat 8,33 TL
 
Politik Psikoloji büyük grupların, kitlelerin, ulusların birbirleriyle olan ilişkilerini ele alarak bu ilişkilerde rol oynayan yan psikolojik etmenleri değerlendirmektedir. Politik psikoloji, bunun yanı sıra, büyük gruplar ve uluslarla bunların liderlerini ve liderler arasındaki ilişkilerin psikolojik boyutlarını incelemektedir. Psikoloji çok geniş uygulama alanı olan bir bilim dalıdır. Örneğin, gelişim psikolojisi, davranış psikolojisi, analitik yönelimli psikoloji gibi. Politik psikolojinin sorunlara yaklaşım yöntemi eklektik ve entegratif anlayışla derinlik (analitik) psikolojisinin temeline dayanmaktadır. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası ilişkilerdeki davranışların yüzeysel değerlendirmesi ve görünür psikolojik sorunlardan daha çok, altta yatan, derinlemesine incelemeyle anlaşılan motivasyonlar politik psikolojinin çalışma alanıdır ve bu kitap da bu konuya odaklanan ilk çalışmalardan biri olarak öne çıkmaktadır.
 
politik.jpg

ABDÜLKADİR ÇEVİK

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik Mardin'de doğdu. 1974 yılında Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1974'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçerek Prof. Dr. Abdülkadir Özbek, Doç. Dr. Celal Odağ ve Prof. Dr. Vamık Volkan'dan bireysel ve grup psikoterapileri ile psikoanalitik psikoterapi eğitimi aldı. 1978 yılında psikiyatri uzmanı oldu. 1980'de ABD'ye giderek iki yıl süre ile Virginia Üniversitesi Psikiyatri Kliniği, Çocuk ve Aile Psikiyatrisi ve Psikanaliz bölümlerinde çalıştı. 1985'te Doçent ve 1992 yılında Profesör oldu. 1992-1997 yılları arasında Başbakanlık danışmanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu'nda görev yaptı. Aynı süre içince Başbakanlığa bağlı olarak Türk Politik Psikoloji Merkezi'ni kurarak bu kurumun başkanlığını yürüttü. Bu merkezde nbüyük grupların psikolojisi, terör ve terörizm psikolojisi ile ilgili çalışmaları oldu. 1987'den bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Psikosomatik ve Psikonevroz Ünitesi'nin başkanlığı yanı sıra 2003 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanlığı görevini sürdürmektedir.

İçindekiler

Yazardan Okurlarına...
Yazardan Okurlarına... 3. Baskı İçin Önsöz
Giriş
1- Politik Psikoloji Nedir?
2- Psikolojik Bakış Açısından Türk Tarihi
3- Türkiye'deki Sosyal Düzene Genel Bakış
Feodal Toplum Yapısının Psikolojik Özellikleri
Sovyetler Birliği'nin Çöküşünün Türk Toplumu Üzerindeki Psikolojik Etkileri
Demokrasi'ye Ara Verilmesinin Psikolojik Etkileri
4- Çocuğun Sağlıklı Ruhsal Gelişimi ve Kimliğinin Oluşması
5- Çocukluk Döneminde "Ben" ve "Diğerleri" Kavramının Gelişimi
Dışa Dönük Savunma Mekanizmaları
İçe Dönük Savunma Mekanizmaları
Seçilmiş Travma ve Mağduriyet Psikolojisi
Mağdurluk Psikolojisi ve Bunun Toplumsal Yansımaları
Seçilmiş Zafer
6- Etniklik ve Etnik Kimlik
7- Terörizm, Etniklik ve Etnik Terörizmin Psikolojisi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Psikososyal Yapısı ve Terör
Etnik Terörizmin Psikolojisi
8- Etnik veya Ulusal Çadır
9- Etnik Teröristin Kişisel Motivasyonları
Mağdurluk ve Ezilmişlik
Yaralanmış Narsisizm
Bölünme
Ait olma ve Hayatta Kalma
Yansıtmalı Özdeşim
10- Bir Uygulamanın Psikolojik Olarak Değerlendirilmesi
Toplantının Yararları
11- Kökten Dinci Kimlik ve Terör
Köktendincilikte Dış Psikolojik Etkenler
İç Psikolojik Etkenler
12- Sonuç ve öneriler
Kaynaklar
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET