Kategoriler
 
Eser Adı ORTAK HAYAT  
Yazar / Yazarlar Tzvetan Todorov
Çeviren M. Emin Özcan
ISBN 978-975-298-379-3
Sayfa Sayısı 149
Boyut 13,5 x 21
Fiyat 12,00 TL
 
İnsan varoluşunu daha iyi bilmek sadece kendi içinde değil, aynı zamanda toplumun gelişiminde belirlediği amaçları etkilediği için de yararlıdır. Birbirine bağlı bazı antropolojik tasavvurlar nedeniyle, varoluşun amacının bir yandan bireyin serpilmesi, kendi'nin gerçekleşmesi, öte yandan da, her ne kadar birey için bazı yararları ortadan kaldırsa da, toplumun ilerlemesi olduğunu söylüyoruz. Ancak insan idealinin bu iki değişkesi, insanı toplumsal çevresiyle çatışma içinde gören ve birey ile toplum arasından birinin seçilmesini zorunlu sayan aynı insan tasavvuruna aittirler. Oysa, bu konuyu defalarca yinelemek gerekiyor, başkalarına dağıtarak yok edilebilecek ya da kasasına kapatıp keyfince yararlanılacak bir miras gibi, önceden oluşturulmuş bir kendi yoktur. Kendi ancak ötekilerle ilişkileri içinde ve bu sayede var olabilir; toplumsal alışverişi yoğunlaştırmak demek kendi ile olan ilişkileri yoğunlaştırmak anlamına gelir. Varoluşun amacı bunlardan biri ya da diğeri olamaz, daha çok kendi ya da daha çok toplum olamaz; bu amaç, Saint-Exupéry'nin dediği gibi "mucizevi saatlerde, insanlarla olan ilişkilerin belli bir niteliğe erişmesi" olabilir.
 
OrtakHayatCrv.jpg
 TZVETAN TODOROV (1939)

Bulgar asıllı Fransız göstergebilimci, filozof ve fikir tarihçisi Todorov Roland Barthes'la birlikte yapısalcılığın büyük temsilcilerinden biridir. Gerard Genette'le birlikte Poétique dergisini kurmuş, anlatıbilim temel ilkelerini belirlemiş, Rus biçimcilerinin metinlerini derlediği Théorie de la littérature adlı yapıtla tanınmıştır. İlk dönem yapıtlarında dilbilim temeline dayalı bir çözümleme yöntemini kapalı sistemler olarak gördüğü metinlere uygulamış, özellikle Meksika'da gerçekleştirdiği bir dizi konferanstan sonra genel antropolojiye doğru kaymış, bu tarihten sonraki yapıtlarında kültür antropolojisinin konularını ele almıştır. Batı kültürünün kaynaklarına yeniden dönerek bu toplumun geleceğine ilişkin fikirleri yeni hümanizm olarak nitelendirilebilecek bir bakış açısıyla işlemiştir. ABD'de Yale Üniversitesi'nde ve Paris'te Ecole pratique des hautes études'de dersler vermektedir. Eserleri yirmiden fazla dile çevrilmiştir. Otuzu aşkın kitabın ve çok sayıda makalenin yazarıdır. Kitaplarından bazıları: Théorie de la littérature (1965); Littérature et signification (1967); Théorie du symbole (1977); Les genres du discours (1978); Introduction a la littérature fantastique (1970); La conquete de l'Amérique, la question de l'autre (1982); Nous et les autres (1989); Eloge de l'individu (2000); Les abus de la mémoire (2004); L'Esprit des lumieres (2006); La Littérature en périle, (2007); La peur des barbares (2008).


İçindekiler

Çevirenin Önsözü
Önsöz

1. Düşünce Tarihine Genel Bakış
Asosyal gelenekler
Keşif ve keşfin indirgenişi
Modernçağ'daki kalıntılar

2. Olmak, Yaşamak, Var Olmak
Ölüm itkisinin ötesinde
Üç kanat
Bireylerin kökeni

3. Takdir ve Halleri
Modaliteler
Stratejiler ve toplumsal savunma
Onay alma
Eğreti takdir
Vazgeçişler
Rol sırası

4. Kişinin Yapısı
İç dünyanın çeşitliliği
Montjouvain'de bir karşılaşma
En az kişiyle bir takım

5. Çakışma ve Tamamlanma
Kendi'nin tamamlanması
Dar patikalar

Göndermeler
Kaynakça
İsim Dizini
 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET