Kategoriler
 
Eser Adı DÜNYA YAZIN TARİHİ  
Yazar / Yazarlar Antal Szerb
Çeviren Vural Yıldırım
ISBN 978-975-298-361-8
Sayfa Sayısı 852
Boyut 170 x 242
Fiyat 80,00 TL
 
Dünyanın en önemli eleştirmenlerinden ve yazın tarihçilerinden biri olarak bilinen Antal Szerb, Spangler'in öncülük ettiği yazın morfolojisi okulunun en parlak temsilcilerinden biriydi. Kısa süren yaşamında verdiği birbirinden zengin yapıtlarla yazın tarihinin değerlendirilmesi konusunda tümüyle farklı ve çarpıcı bir yöntembilim önerdi. Yazarın bir kısımını da toplama kampında kaleme aldığı bu etkileyici çalışma, binlerce yıllık yazın tarihine dair alternatif ve kapsayıcı bir okuma sunuyor. Yazının kökenlerinden geleneğe, öncü kopuş hareketlerinden bağımsızlara kadar tüm bir yazın tarihini baştan sona kat eden bu çalışma yirminci yüzyılın başlıca eleştiri metinlerinden biri olarak değerini koruyor. Trajik yaşam öyküsü İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesine sadece dört gün kala sona eren bu büyük yazın tarihçisinin kuşaklardır okunan klasik yapıtı artık Türkçe'de.
 
Dunya-Yazin-Tarihi-Crv.jpg
ANTAL SZERB (1901-1945)

Yazın tarihçisi, romancı ve modern denemenin en büyük ustalarından biri olan Antal Szerb, Macarca-Almanca-İngilizce uzmanlık dalında 1924 yılında doktora yapmıştır. Yurtdışına sık sık çıkmış, 1920-30 arasında İngiltere'de bulunmuştur. 1933 yılında o sıralar kurulmuş olan Macar Yazın Bilimleri Derneği'nin başkanı olmuş, 1937 yılında da Szeged Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine başlamıştır. Yazarlık kariyerine öyküler ve şiirlerle başlar. Çok geniş kültürü ve ilgi alanının çeşitliliği sonucu ilk yazınsal incelemeleri yazının çeşitli alanlarını kapsar: "Stefan George" (1926), "Macar Yeni-Romantik Tiyatrosu" (1927), "Saraylı İnsan" (Castiglione üzerine, 1927), William Blake (1928) vb. Ama en sevdiği konu XIX. yüzyılın ilk yarısının Macar yazınıdır: "Kölcsey" (1926), "Macar Preromantizmi" (1929), "Esinlenmiş Ozan" (Daniel Berzsenyi üzerine, 1929), "Vörösmarty İncelemeleri" (1930). "Macar Yazın Tarihi" (1934) adlı yapıtı günümüzde yirminci baskısına, "Dünya Yazın Tarihi" (I.-III. cilt, 1941) ise on üçüncü baskıya ulaşmıştır. Dünya Yazın Tarihi'ni Spengler'in kültür morfolojisi kuramlarına dayanarak yazmıştır ve yazına özgün, yeni bir anlayışla yaklaşmaktadır. Yazarlık tutumu bilgin ile sanatçının çabalarını birleştirir. Antal Szerb'in yazın tarihi o yıllarda hümanist ve ilerici bir eylem anlamına geliyordu: Faşizmin kültür karşıtı amaçlarına karşılık sanatın hümanizmini, nasyonal yazın politikasına karşılık Macar ve Avrupa yazının birliğini öne sürüyordu. Dünya Yazın Tarihi'ni hazırlayan yapıtları, "İngiliz Yazınının Küçük Aynası" (1929) ve modern romanın sorunlarını çözümlediği "Sıradan Günler ve Mucizeler" (1935) adlı yapıtlarıdır. Antal Szerb İngilizce, Fransızca ve Almanca'dan çeviriler de yapmıştır. Faşizmin güçlendiği yıllarda o da pek çok kovuşturmaya uğramış, bu durumda yazına sığınmış ve yazınla direnmiştir. "Yüz Şiir" (1944) adlı, hümanist bir ruh taşıyan antolojisini bu koşullarda hazırlamıştır. Savaş sırasında pek çok kez çalışma kampına gönderilmiştir, açlıktan bitkin bir durumdayken yazarın yaşamına son veren ise faşist "Nyilas"ların dipçik darbeleri olmuştur.


İçindekiler

Önsöz

YUNANLILAR
1. Destan
2. Lirik Şiir
3. Dram
4. Düzyazı
5. Geç Dönem Yunan Yazını

ROMA YAZINI
1. Cumhuriyet Çağı
2. Altın Çağ
3. Roma'nın Günbatımı

KUTSAL KİTAP VE HIRİSTİYAN ESKİÇAĞ
1. Kutsal Kitap
2. Eski Hıristiyan Yazını

BİZANS VE İSLAM

ORTAÇAĞ
1. Kahramanlık Yazını
2. Kilise Yazını
3. Şövalye Yazını
4. Kentsoylu Yazını (1300-1500)

RÖNESANS
1. İtalyan Rönesansı
2. Kuzey Hümanizmi, Reformasyon
3. XVI. Yüzyılda Fransız Yazını
4. Shakespeare Çağı

BAROK
1. Maniyerizm
2. İspanyol Altın Çağı
3. Fransızların Büyük Yüzyılı
4. Kuzey Baroku

AYDINLANMA
1. İngiliz Klasisizmi
2. Ancien Régime
3. XVIII. Yüzyılda Alman Yazını

ROMANTİZM
1. Erken Romantizm
2. Goethe ve Çağı
3. İngiliz Romantizmi
4. Fransız Romantizmi
5. Daha Küçük Romantik Yazınlar

GERÇEKÇİLİK
1. Fransız Gerçekçiliği
2. İngiliz Gerçekçiliği
3. XIX. Yüzyılda Kuzey Amerika Yazını
4. Alman Gerçekçiliği
5. Yüzyılın Ortasında İspanyol ve İtalyan Yazını
6. Rus Yazının Büyük Çağı
7. İskandinavlar

YÜZYIL DÖNEMECİ
1. Fransız Yüzyıl Dönemeci
2. İngiliz ve Amerikan Yüzyıl Dönemeci
3. Alman Yüzyıl Dönemeci
4. İspanyol ve İtalyan Yüzyıl Dönemeci
5. İskandinav Yüzyıl Dönemeci
6. Leh ve Rus Yüzyıl Dönemeci

GÜNÜMÜZÜN YAZINI
1. Günümüz İngiliz Yazarları
2. Alman Yazarları ve Ozanları
3. İki Savaş Arasındaki Fransız Yazarları
4. Günümüz Amerikan Yazarları
5. Günümüz Avrupa Yazını
6. Günümüz Rus Yazını

İsim Dizini
Konu Dizini

 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET