Kategoriler
 
Eser Adı İNTİHARIN TARİHİ  
Yazar / Yazarlar Georges Minois
Çeviren Nermin Acar
ISBN 978-975-298-355-7
Sayfa Sayısı 374
Boyut 135 x 210
Fiyat 24,07 TL
 
- İstemli Ölüm Karşısında Batı Toplumu - İradi ölüm her zaman için toplumların genel kabulleri ve yerleşmiş prensipleriyle çatışagelmiştir. Ortaçağ, intiharı Tanrı'ya karşı işlenebilecek suçların en korkuncu olarak görür. Ancak zamanla daha özgürlükçü düşüncelerin boy vermesi intihara dönük önyargıları gözden geçirmenin yolunu açar. Montaigne ve Bacon gibi düşünürlerin liberter çıkışlarının yanında, Hamlet'in Modernite'nin şafağında çınlayan bildik tiradı da intihar konusundaki düşünüş biçimlerinin farklı yollarda evrilmesini sağlar. Almanya'da Werther gençliğinin intihar yoluyla yok olması gibi olgular ise intiharın bireysel özelliklerini bir çağın ve toplumun ruhuna mal edecek kadar çarpıcı ve kapsayıcı bir örnektir. Konuyu tarihsel ve toplumsal bir derinlik içinde izleyen Fransız tarihçi Minois, intiharın bireysel kökenlerini bu olgunun tarih sahnesinde doğurduğu sosyolojik sonuçlarla bütünlük içinde çözümlüyor.
 
intiharintarihi.jpg
GEORGES MINOIS (1946)

Tanınmış tarihçi Minois, Centre international de recherhes et d'études transdisciplinaires'de (CIRET) öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 2006 yılına dek Ernest Renan Lisesi'nde tarih ve coğrafya dersi vermiştir. Çalışmalarında daha çok dinler tarihi ve dinsel kavrayış dinamikleri üzerine yoğunlaşır. Şimdiye kadar yayımlanmış belli başlı yapıtları arasında L'Eglise et la guerre. De la Bible a l'ere atomique (1994), Histoire de l'avenir. Des prophetes a la prospective (1996), Le Diable (1998), Les origines du mal. Une histoire du péche originel (2002) ve Le culte des grands hommes. Des héros homériques au star system (2005) sayılabilir.


İçindekiler

Giriş

Birinci Kısım
Miras: Bastırılmış Bir Soru
1. Ortaçağ'da İntihar Ayrımları
2. Ortaçağ Mirası: Delilik ve Umutsuzluk Arasında
3. Antik Miras: Zamanında Çekip Gitmeyi Bilmek

İkinci Kısım
Rönesans: Önce Dile Getirilmiş, Sonra Bastırılmış Bir Soru
4. Birinci Rönesans: İntihar Muammasının Yeniden Keşfi
5. Olmak ya da Olmamak?
Avrupa'nın İlk Bilinç Bunalımı (1580-1620)
6. XVII. Yüzyılda Otoritelerin Yanıtı: İntiharın Cezalandırılması
7. XVII. Yüzyılda Sorunun Devam Etmesi ve İntihar Vekilleri

Üçüncü Kısım
Aydınlanma Çağı: Güncelleştirilmiş ve Suç Olmaktan
Çıkarılmış Bir Soru
8. "İngiliz Hastalığı"nın Doğuşu (1680-1720)
9. Aydınlanma Çağı'nda İntihar Tartışması: Ahlaktan Tıbba
10. Seçkin Sınıf: Felsefi İntihardan Romantik İntihara
11. Halk: Sıradan İntiharın Devam Etmesi

Sonsöz: Devrimden XX. Yüzyıla ya da Özgür Tartışmadan Sessizliğe
Kaynakça

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET