Kategoriler
 
Eser Adı BİLİM FELSEFESİNE TARİHSEL BİR GİRİŞ   2. BASKI
Yazar / Yazarlar John Losee
Çeviren Elif Derviş
ISBN 978-975-298-358-8
Sayfa Sayısı 344
Boyut 135 x 210
Fiyat 38,00 TL
 
Başlıca filozofların kısa biyografileriyle birlikte bilim felsefesine katkılarını tartışan bu dengeli ve bilgilendirici çalışma, filozofların ve bilim adamlarının bilimin gerçek evrimi hakkında ortaya attıkları ve çok uzun zamandır tartışılan soruları araştırmaktadır. Bilim felsefesi üzerine birbirinden farklı görüşleri tarihsel bir sırayla sunan bu kitapta John Losee, biyoloji felsefesi, bilimsel gerçekçilik üzerine tartışmalar ve deneysel pratik gibi bu disipline dahil çağdaş gelişmeleri de irdelemektedir.
 
BilimCrv.jpg
JOHN LOSEE

ABD'deki Lafayette College'de felsefe profesörü olan John Losee, daha çok bilim felsefesi, antik felsefe gibi alanlarda kaleme eldığı yapıt ve makalelerle tanınır. Yazarın bundan önce yayımlanmış yapıtları arasında Philosophy of Science and historical Enquiry (1987), Religious Language and Complementarity (1992) ve Theories of Scientific Progress: An Introduction (2003) sayılabilir.


İçindekiler

Önsöz
Giriş
1. Aristoteles'in Bilim Felsefesi
2. Pythagorasçı Yönetim
3. Tümdengelimsel Sistemleştirme İdeali
4. Atomculuk ve Temeli Oluşturan Mekanizma Kavramı
5. Aristoteles'in Yönteminin Ortaçağ'da Onaylanması
    ve Geliştirilmesi
6. Görünümü Koruma Tartışması
7. On Yedinci Yüzyıl ve Aristotelesçi Felsefeye Karşı Çıkanlar
     I. Galileo
     II. Francis Bacon
     III. Descartes
8. Newton'ın Aksiyomatik Yöntemi
9. Yeni Bilimin Bilimsel Yöntem Teorisi İçin Anlamlarının Analizi
     I. Bilimsel Yasaların Bilişsel Durumu
     II. Bilimsel Yöntem Teorileri
     III. Bilimsel Teorilerin Yapısı
10. Tümevarımcılık Varsayımsal-Tümdengelimsel
      Bilim Görüşüne Karşı
11. Matematiksel Pozitivizm ve Görenekçilik
12. Mantıksal Yeniden İnşacı Bilim Felsefesi
13. Kabul Gören Fikirler Sorgulanıyor
14. Bilimsel Gelişme Teorileri
15. Açıklama, Nedensellik ve Birleşme
16. Onaylama, Kanıtsal Destek ve Teorilere Değer Biçilmesi
17. Değerlendirme Standartlarının Doğrulanması
18. Bilimsel Gerçeklik Tartışması
19. Betimleyici Bilim Felsefesi
İsim Dizini
 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET