Kategoriler
 
Eser Adı FOTOĞRAF VE SİNEMANIN TOPLUMSAL TARİHİ   2. BASKI
Yazar / Yazarlar Levend Kılıç
Çeviren
ISBN 978-975-298-336-6
Sayfa Sayısı 318
Boyut 165 x 235
Fiyat 38,00 TL
 
Bu kitapta, insanlık tarihinin belli dönemlerdeki düşünsel yapısının şekillenmesiyle birlikte fotoğraf ve sinemanın teknolojik gelişimi anlatılmaktadır.Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi, fotoğraf ve sinemanın tarihiyle ilgili farklı bir anlayışı sunuyor. Fotoğraf yeni bir resmetme tekniğidir. Sinema da onun izinden gelmiştir. Bunlar aynı zamanda mekanik çoğaltma teknolojileridir ve zaman içinde sanat ortamına girmişlerdir.Bütün bunlar, toplumsal yaşamı yönlendiren olaylardan bağımsız değildir. Toplumsal yaşama yön veren düşünsel gelişmeleri görmezden gelerek, teknolojinin sağladıklarını anlamak eksik olur. Nesnelerin tarihi insanlığın tarihidir. Nesnelerin tarihini anlatmak, aynı zamanda insanlık tarihini de anlatmaktadır. Levend Kılıç bu kitabında, yüzey üzerinde optik yoluyla resmetme anlayışının fotoğraf olarak ortaya çıkışı ve hareketli görüntü olarak gelişmesini anlatırken, 1800'lü ve 1900'lü yılların düşünsel yapısını da ortaya koymuştur.
 
fotograf-ve-sinema.jpg
LEVEND KILIÇ (1953)

Fotoğraf, Görüntü Estetiği ve Video Sanatı konularında çalışmaları olan Levend Kılıç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdikten (1976) sonra Anadolu Üniversitesi'nde Fotoğraf, Görüntü Estetiği ve Video Sanatı konularında uygulamalı ve akademik çalışmalarını sürdürdü.1985'te doktorasını tamamladı, 1988'de doçent ve 1993 yılında profesör oldu. Yazarın çalışma alanıyla ilgili yapıtları şunlardır: Televizyon Eğitim Programlarında Yapım-Yönetim (Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1987), Video Sanatı: Eleştirel Bir Bakış (Hil Yayınları, 1996, derleme), Görüntü Estetiği (İnkılap Kitabevi, 2000) ve Fotoğrafa başlarken (Dost Kitabevi Yayınları, 2002, 2005, 2007). Bunların dışında Anılarda Eskişehir (1997), Eskişehir Kent Kitabı (1998), Heykellerle Yaşayan Üniversite (2005) ve Meslekte Kırk Yıllıklar: Eskişehir'in Esnaf ve Zanaatkarları (2007), yazarın kent tarihi konusundaki anılmaya değer yapıtlarıdır. Levend Kılıç halen Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi'nde görüntü estetiği, optik bakış, televizyon programcılığı ve video sanatı konularında lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.

İçindekiler

Önsöz

FOTOĞRAFIN DÖNEMİ

Sanayi devrimi
- Auguste Comte: Pozitivizm
- Alexis de tocqueville: Eşitlik, Özgürlük, Demokrasi
- John Stuart Mill: Biresyel Liberalizm
- Karl Marx: Marksist Öğreti

Modernleşme
- Walter Benjamin: XIX. Yüzyılın Avrupası
- Modern Dönem: Teknolojik Değişim

Fotoğraf
- Işıkla Resmetme: Optik ve Duyarlı Yüzeyler
- Yüzey Üzerinde Hayali Görüntü: Gölgeler ve Yansımalar
- Camera Obscura: Işığı Toplayan Aygıt
- Yüzey Üzerinde Gerçek Görüntü: Işık ve Duyarlı Yüzey
- J. Nicéphore Niépce: Fotoğrafın Bulunuşu
- L. J. Mandé Daguerre: Gerçeği Saklayan Ayna
- W. H. Fox Talbot: Çoğaltılabilen Negatif
- Fotoğrafın Dünyası: Fotoğraf Kültürü

SİNEMANIN DÖNEMİ

Değişen Dünya
- Marksizm Hayata Geçiyor: Leninizm
- Totaliter Tepkiler: Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm
- Sigmund Freud: Bilinçaltı Dünyasının Keşfi
- Jean-Paul Sartre: Kurtuluş Arayışı
- 1900'lü yıllar: Yeni Bir Yüzyıl

Hareketli Görüntü
- Hareket Algısı: Gerçek ve Görünürde Hareket
- Büyülü Fener: Işığı Yayan Aygıt
- Optik Oyuncaklar: Durağan Resim Hareketleniyor
- Eadweard Muybride: Hareketli Görüntünün Babası
- Thomas Alva Edison: Mucit ve İşadamı
- Lumiere Kardeşler: Sinematograf
- Georges Melies: Sinemanın Sihirbazı
- Sinema Gelişiyor: Mekanik Çoğaltım Aracı Olarak Sinema
- David Wark Griffith: Sinema Dilinin Grameri
- Sinema Sanatın Ortamında: Avrupa'daki Gelişmeler
- Sergei M. Einstein: Sinemanın da Vinci'si
- Sinema Kültürü: Görüntü, Ses, Hareket ve Zaman Boyutu

Notlar
Kaynakça
Zaman Dizini
Dizin

 

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET