Kategoriler
 
Eser Adı MELEZ İMGELER  
Yazar / Yazarlar Nejat Ulusay
Çeviren
ISBN 978-975-298-347-2
Sayfa Sayısı 461
Boyut 135 x 210
Fiyat 9,00 TL
 
- Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar - Sinemanın yirminci yüzyıl sonunda geldiği nokta, yedinci sanatı kültürel alışverişin en işlek ve hareketli kavşak noktalarından biri haline getirdi. Kültürel bir araştırma sahası olarak sinemanın yaşadığı bu dönüşüm, daha kapsamlı ve geniş erimli bir bakışa gereksiniyor. Bu temel savı çıkış noktası olarak alan Ulusay, yurtdışında yaşayan Türk ve/veya Türk asıllı yönetmenler üzerinden kültürlerarasılık, kültürel aktarım gibi argümanları derinlikli biçimde çözümlüyor. Geniş ama bir o kadar kaygan ve ele avuca sığmaz bir arkaplanın belirleyiciliğini bu kültürel alışverişin temel referans noktalarının bütünlüğü içinde irdeliyor.
 
Melez-Imgeler-Crv.jpg
NEJAT ULUSAY

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu mezunu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilimdalı'nda gerçekleştirdi. Doktorasını İngiltere'de, Warwick Üniversitesi Film ve Televizyon Çalışmaları Bölümü'nde yaptı. Halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü, Sinema Anabilimdalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


İçindekiler

Önsöz

1. Küreselleşme ve Sinema
2. Türkiye'de Sinemanın Uluslararası İlişkileri
3. Ulusötesi Sinema - I: "Almancılar" Fatih Akın ve Diğerleri
4. Ulusötesi Sinema - II: Tekil Örnekler Ferzan Özpetek ve Kutluğ Ataman

Sonuç Yerine
Ekler
Ek I: Söyleşiler
Ek II: Biyografiler
Notlar
Kaynakça

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar
Web Tasarım: AdaNET