Kategoriler
 
Eser Adı HEGEL VE MARKS  
Yazar / Yazarlar Ian Fraser
Çeviren Beyza Sümer Aydaş
ISBN 978-945-298-350-2
Sayfa Sayısı 237
Boyut 135 x 210
Fiyat 28,00 TL
 
- İhtiyaç Kavramı - İhtiyaç kavramının Hegel ve Marks'ta aldığı farklı biçimleri, söz konusu kavramın çağdaş felsefe dünyasındaki uzantılarını takip ederek irdeliyor bu çalışma. İhtiyaçların tekil ifade biçimleriyle bunların evrensel ölçülerine odaklanan her iki düşünür de bu konuda başat öneme sahip kavramlaştırmalar geliştirmişti. Bu savların bireşimini tartışan modern kuramcıların katkısıyla ihtiyaç kavramının siyasi içerimleri ve sosyal demokrasi eksenindeki liberal-cemaatçi ikiliğin temel dayanakları da belirginlik kazandı. Bu ve benzeri kavramlaştırmaları yüzyıl dönümünün baş döndürücü değişim hızında irdeleyen Fraser, Hegel ve Marks okumalarının da ufkunu genişleten özgün bit yorum sunuyor.
 
HegelveMarksCrv.jpg
IAN FRASER

Nottingham Trent Üniversitesi'nde siyaset kuramı dersleri veren Fraser, daha çok Charles Taylor üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Katılımcı demokrasi ve Habermas üzerine de dersler veren Fraser, kendilik kuramları, ihtiyaç kavramı, Hegelci-Marksist gelenek gibi alanlarda birçok makale kaleme almıştır. Şimdilerde siyasal kimlik kuramının estetik boyutları üzerinde çalışan Fraser'ın yayımlanan son eseri Dialectics of the Self: Transcending Charles Taylor (2007) başlığını taşımaktadır.


İçindekiler

Teşekkür

1. İhtiyaç Kavramı
2. Hegel, Marks, Diyalektik ve Biçim
3. Hegel'in Etik Yaşam Sistemi'nde İhtiyaçlar
4. Hegel'in Tüze Felsefesi'nde İhtiyaçlar
5. Hegel'de Estetik İhtiyaç
6. Marks ve İhtiyaç Biçimi
7. Marks ve Yüksek İhtiyaçlar
8. Hegel, Marks ve İhtiyaç-Formu
9. İhtiyaç-Formunun Siyasi İçerimleri

Kaynakça
İsim Dizini

 
Bu kategoriye ait ilginizi çekecek diğer kitaplar


Web Tasarım: AdaNET